Tink.bg

Tink.bg

Търговията разчита на доверие! Електронната търговия - още повече! Доверие, че продаваната стока ще отговаря на стандартите за качество, че търговеца ще я изпрати в уговореното време и добро състояние. Доверие, че потребителя ще приеме стоката, ще заплати дължимото и тн... Какво правим, ако доверието го няма? Спираме да търгуваме? Пием една студена вода и продължаваме напред? Не, не може това да е всичко!

Връзка към сайта - https://tink.bg